Usługi | Badanie USG

GABINET ORTTRA
Kraków, ul. Kielecka 2
GODZINY PRZYJĘĆ
Wt. / Czw. 15:30 - 20:30
REJESTRACJA TEL.
796 339 359 / 511 031 222
REJESTRACJA ONLINE
Umów wizytę

Prof. nadzw. dr hab. med. Julian Dutka | Usługi | Badanie USG

 

Badanie USG

USG ortopedyczne to nieinwazyjna metoda diagnostyki w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, która umożliwia wykonanie dokładnych badań tkanek miękkich i zarysów kostnych układu ruchu. Charakteryzuje się dużą dokładnością i jest pomocna w  wykrywaniu nawet bardzo niewielkich zmian. W badaniu USG możemy również ocenić przepływ krwi przez poszczególne struktury, zdiagnozować patologiczne ukrwienie oraz stany zapalne. Istotną cechą badania jest możliwość przeprowadzenia oceny dynamicznej, czyli w trakcie ruchu badanych struktur. USG pozwala na precyzyjne wykonanie drobnych zabiegów np. podanie tzw. blokady dostawowej, punkcji krwiaka, wszelkiego rodzaju iniekcji i punkcji dostawowych.

Stanowi uzupełnienie innych badań diagnostycznych, takich jak:
badania RTG, rezonansu magnetycznego MRI i tomografii komputerowej TK.

Badanie USG jest bezbolesne, może być wykonywane bez względu na wiek pacjenta.
Może być również powtarzane wielokrotnie bez obaw o narażanie pacjenta na szkodliwe promieniowanie.

 

W gabinecie wykonujemy następujące badania USG:

 

USG stawu kolanowego

Wskazaniem do wykonania badania USG stawu kolanowego są wszelkiego rodzaju urazy sportowe oraz zmiany zwyrodnieniowe i degeneracyjne: obrzęki w okolicach stawu kolanowego, deformacja stawu, choroby reumatyczne, urazy ścięgien, więzadeł, wyczuwalne guzy tkanki podskórnej i mięśni, utrzymujące się obrzęki mięśni.

USG stawu kolanowego umożliwia ocenę struktur około i wewnątrzstawowych, takich jak:
więzadeł – krzyżowego przedniego i tylnego, pobocznego przyśrodkowego i bocznego, torebki stawowej, chrząstki stawowej, łąkotki bocznej i przyśrodkowej, dołu podkolanowego.

USG stawu biodrowego

Wskazaniem do wykonania badania USG stawu biodrowego są dolegliwości bólowe, zaburzenia ruchomości stawu biodrowego. Pozwala na ocenę zmian pourazowych, stanach zapalnych lub zwyrodnieniowych oraz zlokalizować ciała wolne, które pozostają niewidoczne na zdjęciach RTG. Stanowi metodę pomocniczą w diagnozie ewentualnych patologii stawu biodrowego.

W trakcie badania ocenia się:
jamę stawu biodrowego pod kątem wysięku, przerostu błony maziowej, unaczynienie błony maziowej, zarysy głowy i szyjki kości udowej, krętarza większego, aparat więzadłowy, przyczepy mięśni pośladkowych, pasmo biodrowo-piszczelowe, kanał pachwinowy, ścięgno mięśnia biodrowo-lędźwiowego, mięśnie przywodziciele uda.

USG stawu skokowego

Wskazaniem do przeprowadzenia badania USG stawu skokowego są uszkodzenia więzadłowo-torebkowe okolicy stawu skokowego, skręcenia lub zwichnięcia, uszkodzenia ścięgna Achillesa, zapalenia pochewek ścięgnistych oraz zmiany w tkankach miękkich w okolicy stawu skokowego.

Umożliwia ocenę:
ścięgna Achillesa, więzadeł strzałkowo-skokowego przedniego i tylnego, strzałkowo-piętowego, trójgranianistego, pochewek ścięgnistych, kaletki, ciągłości struktur oraz ocenę wysięku.

USG stawu barkowego

Badanie polega na ocenie struktur stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego oraz okolicznych tkanek miękkich. Doskonale pokazuje płyn stawowy. W diagnostyce ortopedycznej badanie USG barku oraz techniki rentgenowskie wzajemnie się uzupełniają.

Badanie USG stawu barkowego obrazuje tkanki miękkie czyli chrząstki:
torebkę stawową, błonę maziową, stożek rotatorów, kaletki, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, więzadła kruczo-barkowe i kruczo-ramienne, mięśnie okolicy barku.

USG stawu łokciowego

Wskazaniem do wykonania badania USG stawu łokciowego są: zmiany pourazowe, zmiany zwyrodnieniowe, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie kaletki wyrostka łokciowego.

W trakcie badania ocenia się:
jamę stawu, ścięgno wspólne prostowników i zginaczy, więzadło obrączkowate, poboczne łokciowe i promieniowe, ścięgno mięśnia tórjgłowego, rowek nerwu łokciowego, mięśnie, ścięgna z przyczepami, brzusiec, powięź, kaletki, pochewki ścięgniste.